Excursió “Set ponts i un aqüeducte” pel barranc de Llèria-barranc de la Batalla

Una dotzena d’assistents a la sortida pel barranc en què vam poder veure moltes infraestructures, des de l’època romana fins a l’actualitat. També vam podem veure l’esfondrament d’una part del mur de contenció de la via Augusta.