FEBRER MUSICAL- MÚSICA I DESENVOLUPAMENT EN L’ETAPA SENSORIOMOTRIU

Dilluns, dia 29 de febrer, a les 19:30, a la sala Bonet Castellana tindra lloc la última xerrada dintre del cicle Febrer Musical, serà a carrec de la Susanna Sarrà, directora de l’escola del nostre municipi. El tema es “Música i desenvolupament en l’etapa sensoriomotriu”