FEBRER MUSICAL – ORQUESTRES DE FESTA MAJOR

El tema de la xerrada d’aquest dillums, dia 22 de febrer, es “Orquestres de festa major”, a càrrec de Núria Medrano i Torres.

Ens explicarà l’inici i el motius d’inici de les anomenades “orquestres de festa major”, orquestres de caràcter local, amb músics no professionals i dedicats a altres oficis, que es guanyaves un sobresou amb la música.

Tot i que està exemplificada amb orquestres de la zona de la Conca de Barberà, presenta un recorregut totalment extrapolable a la resta del territori català. Així, s’explica desde de l’inici d’aquestes agrupacions, a mitjans del segle XIX, fins a la seva extinció, desplaçades definitivament per orquestres professionals, passant pels diferents models orquestrals, el diferents repertoris i les diferents modes musicals.