Publicacions

celhi_pu

NOM: Hèstia, l’antefixa

AUTORA: Joaquima Nolla Gasulla

DIBUIXOS: Rosa Maria Tomàs Boquera

MAQUETACIÓ: Javier Castelo Torras

DIPÒSIT LEGAL: T-1571-2015

EDITA: Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant

COL·LECCIÓ: Narrativa

NOMBRE DE PÀGINES: 20

ANY D’EDICIÓ: 2015

PREU: 2,50 euros

SINOPSI: Fabulació sobre la història d’una antefixa trobada a l’hospital de l’Infant Pere, que avui es pot veure al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

A partir d’aquesta troballa real, el món de la imaginació ens porta a conèixer les vivències d’Hèstia en un temple grec situat a la nostra contrada.
Talment el món dels humans, la història ens mostra el món d’Hèstia, on la gelosia, la traïció, les enveges, l’empatia, l’enyorança i l’amor hi són ben vius.

És un conte dirigit a tothom, que ens parla de mitologia i ens apropa a possibles orígens.

10259362_691779317616050_1674160458960130974_n-2

DESCARREGAR LLIBRE DIGITAL

NOM: Àlbum d’imatges de l’Hospitalet de l’Infant: paisatges, retrats i activitats (1884-1965)

ENTITAT EDITORA: Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant

DIPÒSIT LEGAL: T-902-2015

ANY D’EDICIÓ: 2015

TEXT: Ferran Castellví Miralles i Alfons Tejero Farnós

EDICIÓ DE LES IMATGES: Teo Castillo Díaz i Jaume Castellví Margalef

DISSENY I MAQUETA: Jaume Castellví Margalef

SINOPSI: Llibre digital a partir de l’exposició fotogràfica “Àlbum d’imatges de l’Hospitalet de l’Infant: paisatges, retrats i activitats (1884-1965)”, que va organitzar el Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant el desembre de 2013-gener de 2014.

Aquest àlbum vol ser una aproximació a la realitat de la vila de l’Hospitalet de l’Infant abans de l’arribada de la indústria i el primer turisme, explicada de la millor manera que entenem que es pot fer: amb imatges.

Les fotografies estan acompanyades d’uns textos breus, que completen la informació visual i la documenten, sempre que ha sigut possible, aportant-hi dades referents a la ubicació geogràfica, les persones que hi apareixen, la data, etc.

Amb aquesta iniciativa, el Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant ha volgut iniciar les primeres accions envers la recuperació del material gràfic i documental de la nostra vila.

11026259_700552120072103_1381126548389014606_o

NOM: Descobrim l’Hospital del Coll de Balaguer

AUTOR: Grup de Didàctica del CELHI

DIPÒSIT LEGAL: T-5677-2015

EDITA: Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant

COL·LECCIÓ: Descobrim…

NOMBRE DE PÀGINES: 17

ANY D’EDICIÓ: 2015

PREU: 2 euros

SINOPSI: Quadernet didàctic, adreçat principalment a alumnes d’ESO, que ens ajuda a conèixer, de la mà de l’infant Pere, l’hospital del Coll de Balaguer, que dóna nom a la nostra població.

Un arbre genealògic ens ajuda a situar històricament el personatge i el perquè de la fundació de l’hospital en el lloc on es va fer.

Amb l’ajuda d’una maqueta es pot veure com era l’hospital i les restes que se’n conserven actualment. Es comparen diversos elements arquitectònics similars entre l’hospital i el castell de Sádaba del mateix període i es dóna un petit lèxic dels elements d’un castell-fortalesa que també trobem a l’hospital, i es fa una petita explicació de les funcions dels hospitals medievals.

L'Hospitalet de l'Infant abans de l'Hospitalet

NOM: L’Hospitalet de l’Infant abans de l’Hospitalet. Quatre estudis i un recull fotogràfic sobre arqueologia i història al cementiri vell

AUTOR: Diversos autors. Edició a cura de Joan Menchon Bes

(any 1344). És una compilació de treball : T-300-2015

ISBN: 978-84-9034-323-4

EDITA: Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant i 9 Grup,Editorial/Cossetània Edicions

COL·LECCIÓ: Publicacions del Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant

NOMBRE DE PÀGINES: 95

ANY D’EDICIÓ: 2015

PREU: 15 euros

SINOPSI: L’Hospitalet de l’Infant abans de l’Hospitalet. Quatre estudis i un recull fotogràfic sobre arqueologia i història al cementiri vell és un recull d’articles i treballs que ens parlen del que hi havia abans de la fundació de l’Hospital de l’Infant Pere. És una compilació de treballs ja publicats però de difícil localització perquè es tracta de publicacions exhaurides o perquè formen part de sèries especialitzades. El primer és l’edició del manuscrit de l’arqueòleg tarragoní Bonaventura Hernández Sanahuja, Ruinas del antiguo pueblo de Oleastrum. El segueix un article de premsa sobre la troballa d’una moneda islàmica al terme de l’Hospitalet que es publicà al Diario de Reus el 17 de juliol de 1868. El tercer i quart treball es refereixen a les excavacions arqueològiques realitzades a l’antic cementiri de l’Hospitalet, on Hernández va localitzar restes antigues que al final van resultar ser d’una fonda medieval, construïda poc abans de l’obra de l’Hospital de l’Infant Pere. Finalment un recull fotogràfic i de premsa de les actuacions dutes a terme entre ela anys 1991 i 1993 tanca la publicació.

11024727_646430365484279_2563160705777237375_o

NOM: Descobrim el poble

AUTOR: Grup de didàctica del CELHI

DIPÒSIT LEGAL: T-1937-2014

EDITA: Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant

COL·LECCIÓ: Descobrim…

NOMBRE DE PÀGINES: 17

ANY D’EDICIÓ: 2014

PREU: 2 euros

SINOPSI: Quadernet didàctic, adreçat principalment a alumnes d’ESO, que ens ajuda a conèixer el present i el passat de l’Hospitalet de l’Infant a partir del plànol i de les imatges del dossier.

Cal seguir les instruccions, contestar preguntes, fer fotos relacionades amb imatges antigues del poble, comparar canvis arquitectònics i urbans, assenyalar carrers i edificis al plànol, i observar com és la vida actual i els canvis que ha experimentat el poble.